top of page

Acerca de

Koupi domu
Emitent dluhopisů
ATS Company a.s.
Sidlo společnosti:
Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika
IČO: 277 95 462
E-mail.            info@atscompany.cz
Telefon           +420 242 412 241

Úvodem o společnosti

Společnost ATS Company a.s. působí na trhu déle než 12 let, nyní rozšiřuje svá aktiva v obchodní činnosti realitního trhu a za tímto účelem navyšuje objem finančních prostředků potřebný pro realizaci obchodů. Záměrem společnosti je dlouhodobé efektivní investování do nemovitostí a pozemků. Jejich nákup, zhodnocení a následný prodej či dlouhodobý pronájem. 

Název emise dluhopisů                                                                                                          Roční výše výnosů  9,8 %
ATS Company - investiční reality 2022

Investiční zaměření:
- realizace investic v oblasti nákupu, zhodnocení a prodeje nemovitostí 

Riziko investičního využití: 
- velice nízké, investice do celého spektra nemovitostí patří dlouhodobě mezi velice stabilní investiční prostředí

Základní podmínky emise dluhopisů

Emitent                                                               ATS Company a.s.
Objem emise                                                     24.000.000 Kč
Minimální investice                                            25.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                     25.000 Kč
Poplatek za uzavření investice.                        0,0 Kč
Výplata výnosů                                                  4x ročně / kvartálně


VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                   9,8 % pevný roční úroký výnos
Délka investice                                                  5 let


UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO - bez poplatků
Datum emise                                                     1.4.2022
Datum splatnosti                                              1.7.2027

ccc

Vzor-dluhopisu-ATS-Company-2020.jpeg

Objednávka dluhopisů k emitentovi
Níže prosím vyplňte veškeré uvedené údaje pro přípravu "Smlouvy o úpisu dluhopisů"

ZADEJTE NEZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU DLUHOPISŮ
arrow&v
Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme Vám za realizaci objednávky dluhopisů a projevenou důvěru.
Prostřednictvím mailu Vám bude doručeno potvrzení objednávky.
Následně obdržíte Smlouvu o úpisu dluhopisů s příslušenstvím.


Postup k objednávce a nákupu dluhopisů u emitenta
 

1/ Zvolte si prosím dluhopis, do kterého chcete investovat
- v objednávce zadejte jeho název formou výběru přednastaveného menu
- uveďte veškeré požadované údaje, tyto budou zapsány do "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
- uveďte výši investice a počet dluhopisů
- ostatní požadavky pište v dolní části objednávky


2/ Odešlete objednávku volbou tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU"
3/ Zpětně obdržíte e-mailovou zprávu "Potvrzení o přijetí "


4/ Na základě této objednávky Vám  bude elektronicky odeslána podepsána "Smlouvu o úpisu dluhopisů" a "Emisní podmínky dluhopisů" 
- příslušnou smlouvu si zkontrolujte včetně uvedených údajů k Vaší osobě
- smlouvu podepište a zašlete zpět formou e-mailu, popř. poštovní službou
- proveďte úhradu investiční částky uvedené ve smlouvě na  účet emitenta 


6/ Doručení originálů listin a dluhopisů
- po přijetí částky na účet emitenta, Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí platbyi
- ve lhůtě 10 pracovních dnů Vám budou vystaveny a zaslány originály dluhopisů a smluvních listin a odeslány poštovní službou


7/ Pojištění zásilky
- veškeré odesílání originálů listin realizujeme prostřednictvím České pošty
formou pojištěných zásilek s doručením do vlastních rukou výhradně adresáta
- do okamžiku předání zásilky nese veškerou odpovědnost odesílatel - emitent

bottom of page