Acerca de

EKO08.jpeg
FFF.jpeg
EKO07.jpeg
EKO09.jpeg
EKO03.jpeg
Emitent dluhopisů

SINCOM - Divize eko staveb s.r.o.

Sidlo společnosti:
Tovačovského 92/2
130 00, Žižkov, Praha 3
Česká republika

IČO:  085 21 859
Email: 
info@sincomic.cz
Telefon:
Spojovatelka:  +420 242 488 299
Úvodem o společnosti

Společnost SINCOM - Divize eko staveb s.r.o.  je součástí významné investiční  realitní skupiny SINCOM Capital a.s.  V rámci rozšiřování činnosti skupiny, byla po řadě realizačních  úspěchů

v oblasti výstavby ekologických a nízkonákladových domů  založena divize se zaměřením na zdravé bydlení a využití přírodních materiálů k bydlení.

Název emise dluhopisů

Ekologické domy v přírodě - 9,6%

Roční výše výnosů   9,6 %
 Investiční zaměření:
- realizace výstavby ekologických domů se zaměřením na využití přírodních materiálů
- zaměření na technologie podporující ekologický provoz budoucího bydlení 
- projekty a realizace staveb v maximálním souznění s okolní přírodou
Investiční riziko:
- velice nízké, vývoj trhu a samotná poptávka budoucích uživatelů domů klade důraz na zdravé a ekologicky čisté bydlení
- investice s dlouhodobým potenciálem růstu 
- stabilní investiční strategie

 

Základní podmínky emise dluhopisů

Emitent                                                                 SINCOM - Divize eko staveb s.r.o.
Objem emise                                                      24.000.000 Kč
Minimální investice                                          25.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                 25.000 Kč
Poplatek za uzavření investice.                  0,00 % Kč
Výplata výnosů                                                 2x ročně / pololetně

VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                   9,6 % pevný roční úrokový výnos
Délka investice                                                  7 let

UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO
Upisovací období                                             1.4.2022 - 1.4.2025
Datum emise                                                     1.4.2022
Datum splatnosti                                             1.4.2029

Objednávka dluhopisů k emitentovi

Níže prosím vyplňte veškeré uvedené údaje pro přípravu "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
Objednávka dluhopisů
arrow&v
Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme vám za realizaci Vaší investiční objednávky dluhopisů. Prostřednictvím E-mailové zprávy obdržíte příslušné potvrzení objednávky.

Postup k objednávce a nákupu dluhopisů u emitenta:

1/ Zvolte si prosím dluhopis, do kterého chcete investovat
- v objednávce zadejte jeho název formou výběru přednastaveného menu
- uveďte veškeré požadované údaje, tyto budou zapsány do "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
- uveďte výši investice a počet dluhopisů
- ostatní požadavky pište v dolní části objednávky


2/ Odešlete objednávku volbou tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU"
3/ Zpětně obdržíte e-mailovou zprávu "Potvrzení o přijetí "

4/ Na základě této objednávky Vám  bude elektronicky odeslána podepsána "Smlouvu o úpisu dluhopisů" a "Emisní podmínky dluhopisů" 
- příslušnou smlouvu si zkontrolujte včetně uvedených údajů k Vaší osobě
- smlouvu podepište a zašlete zpět formou e-mailu, popř. poštovní službou
- proveďte úhradu investiční částky uvedené ve smlouvě na  účet emitenta 


6/ Doručení originálů listin a dluhopisů
- po přijetí částky na účet emitenta Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí platby
- ve lhůtě 10 pracovních dnů Vám budou vystaveny a zaslány originály dluhopisů a smluvních listin a odeslány poštovní službou


7/ Pojištění zásilky
- veškeré odesílání originálů listin realizujeme prostřednictvím České pošty
formou pojištěných zásilek s výhradou doručení do vlastních rukou 
- do okamžiku předání zásilky nese veškerou odpovědnost odesílatel - emitent