top of page

Acerca de

Roční výše výnosů 12,1%

Ukázka investičních drahokamů z naší nabídky
banner2_edited
4879-2_ga0003gr1-3
4963-2_ametrine9-05ct3
829-1_gp62929
banner2
4420-4_tanzanit--2-97-ct-investicni-drahokam
5008-2_aq2201032pk
banner2
4309_cc83a07c-1ba6-4a65-ac12-1da09a6fdb01
4417_tz0031-4ct
3886-1_jd1486
4585-2_ta2201060pk
Emitent dluhopisů

SINCOM - Gems Investment Company a.s.

Sidlo společnosti:
Tovačovského 92/2, 130 00, Žižkov, Praha 3
Česká republika
IČO:  085 21 859
E-mail          sale@sosnagems.cz
Telefon.      +420 735 511 811
Úvodem o společnosti

Společnost SINCOM - Gems Investmnet Company a.s. je součástí investiční skupiny SINCOM Capital a.s.  
V rámci rozšiřování činnosti skupiny byla po řadě několika úspěšných investičních realizací v oblasti drahokamů založena samostatná divize se zaměřením na velkoobchod a investice do této komodity.
Společnost dnes prodává drahokamy na Českém i Evropském trhu pod svou vlastní značkou.

Název emise dluhopisů
Investiční drahokamy - série 12,1 %.                        Roční výše výnosů   12,1  %

 Investiční zaměření:
- investiční drahokamy
- investiční drahokamy - velkoobchod
- import / export drahokamů a jejich následný prodej v rámci ČR a EU
- zakázková výroba zlatých, stříbrných a platinových šperků s drahokamy


Investiční riziko:
- velice bezpečná investice
- investice s dlouhodobým potenciálem růstu 
- stabilní investiční strategie společnosti
- drahokamy představují dlouhodobě jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů na světě

 

Základní podmínky emise dluhopisů

Emitent                                                                 SINCOM - Gems Investment Company a.s.
Objem emise                                                      24.000.000 Kč
Minimální investice                                            50.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                     50.000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy                          0,00 % Kč
Výplata výnosů                                                  4x ročně / pololetně


VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                     12,1 % pevný roční úrokový výnos
Délka investice                                                   6 let


UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO - 12 měsíční lhůta
Upisovací období                                              1.4.2022 - 1.4.2025
Datum emise                                                     1.4.2022
Datum splatnosti                                              1.4.2028

ccc

Emitent,
jakožto společnost, která vznikla 14. dubna 2020, se zabývá nákupem pravých přírodních drahokamů na mezinárodních obchodních burzách, zejména na největších světových burzách drahokamů v Thajsku a Indii, a to výhradně u ověřených dodavatelů. Tyto drahokamy Emitent ve velkoobchodním měřítku dováží a certifikuje pro evropský trh a následně  nabízí soukromým klientům, zlatnickým a klenotnickým společnostem.
Jedná se o sortiment celého spektra broušených drahokamů v nejvyšší kvalitě.
V současné době nabízí Emitent největší nabídku drahokamů v České republice. 
Drahokamy nabízené Emitentem jsou vždy laboratorně certifikované.
Emitent zásadně neobchoduje s diamanty, které oproti drahokamům představují poměrně menší obchodní možnosti a výrazně nižší zisk z prodeje.

Účel emise

Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem, jakožto obchodní společností se zaměřením na dovoz a prodej investičních drahokamů a šperků osazených přírodním certifikovanými drahokamy, použity na rozšíření objemu skladových zásob a na rozšíření působení Emitenta do vybraných zemí Evropy.

Objednávka dluhopisů k emitentovi 
Níže prosím vyplňte veškeré uvedené údaje pro přípravu "Smlouvy o úpisu dluhopisů"

ZADEJTE NEZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU DLUHOPISŮ
arrow&v
Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme Vám za realizaci objednávky dluhopisů a projevenou důvěru.
Prostřednictvím mailu Vám bude doručeno potvrzení objednávky.
Následně obdržíte Smlouvu o úpisu dluhopisů s příslušenstvím.

Postup k objednávce a nákupu dluhopisů u emitenta:

1/ Zvolte si prosím dluhopis, do kterého chcete investovat
- v objednávce zadejte jeho název formou výběru přednastaveného menu
- uveďte veškeré požadované údaje, tyto budou zapsány do "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
- uveďte výši investice a počet dluhopisů
- ostatní požadavky pište v dolní části objednávky


2/ Odešlete objednávku volbou tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU"

3/ Zpětně obdržíte e-mailovou zprávu "Potvrzení o přijetí "


4/ Na základě této objednávky Vám  bude elektronicky odeslána podepsána "Smlouvu o úpisu dluhopisů" a "Emisní podmínky dluhopisů"
- příslušnou smlouvu si zkontrolujte včetně uvedených údajů k Vaší osobě
- smlouvu podepište a zašlete zpět formou e-mailu, popř. poštovní službou
- proveďte úhradu investiční částky uvedené ve smlouvě na  účet emitenta 


6/ Doručení originálů listin a dluhopisů
- po přijetí částky na účet emitenta, Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí platby
- ve lhůtě 10 pracovních dnů Vám budou vystaveny a zaslány originály dluhopisů a smluvních listin a odeslány poštovní službou

7/ Pojištění zásilky
- veškeré odesílání originálů listin realizujeme prostřednictvím České pošty
formou pojištěných zásilek s doručením výhradně do vlastních rukou adresáta
- do okamžiku předání zásilky nese veškerou odpovědnost odesílatel - emitent

bottom of page