top of page

Acerca de

modely
Emitent dluhopisů

SINCOM Holding a.s.

Sidlo společnosti:
Tovačovského 92/2
130 00 Praha 3 - Žižkov
Česká republika

IČO:  099 85 824
Email: 
info@sincomholdink.com
Telefon:
Spojovatelka:  +420 242 488 299
Úvodem o společnosti

Společnost SINCOM Holding a.s.  je součástí významné investiční  realitní skupiny SINCOM Capital a.s. 
V rámci rozšiřování činnosti skupiny, byla po řadě realizačních  úspěchů v oblasti pozemkových investic a s ohledem na ekonomické ukazatele a výnosy v této oblasti vytvořena nová divize s výhradním zaměřením na oblast pozemkových investic.

Název emise dluhopisů

Pozemkový investiční dluhopis - série 7,25

Roční výše výnosů   7,25 %
 Investiční zaměření:
-  nákup investičních pozemkových celků v lokalitách vhodných k budoucí zástavbě
- přerozdělení pozemkových celků na jednotlivé stavební pozemky a realizace inženýrských sítí
- následný prodej či pronájem
- velice stabilní a bezpečná investice s vysokým potenciálem zhodnocení investic
Investiční riziko:
- velice nízké, pozemky obecně představují vysoce bezpečnou investiční strategii
- investice s dlouhodobým potenciálem růstu 
- stabilní investiční strategie

 

Základní podmínky emise dluhopisů

Emitent                                                                 SINCOM Holding a.s.
Objem emise                                                      100.000.000 EUR
Minimální investice                                          100.000 EUR
Minimální výše odkupu.                                 100.000 EUR
Poplatek za uzavření investice.                  1,5% Kč
Výplata výnosů                                                  2x ročně / pololetně

VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                   7,25 % pevný roční úrokový výnos
Délka investice                                                  10 let - lze ukončit bez poplatku 
                                                                                  Výpovědní lhůta 6 měsíců

UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO
Upisovací období                                             1.4.2022 - 1.4.2027
Datum emise                                                     1.4.2022
Datum splatnosti                                             1.4.2032

Objednávka dluhopisů k emitentovi

Níže prosím vyplňte veškeré uvedené údaje pro přípravu "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
Objednávka dluhopisů
arrow&v
Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme vám za realizaci Vaší investiční objednávky dluhopisů. Prostřednictvím E-mailové zprávy obdržíte příslušné potvrzení objednávky.

Postup k objednávce a nákupu dluhopisů u emitenta:

1/ Zvolte dluhopis, do kterého chcete investovat
- v objednávce zadejte jeho název formou výběru přednastaveného menu
- uveďte veškeré požadované údaje, tyto budou zapsány do "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
- uveďte výši investice a počet dluhopisů
- ostatní požadavky pište v dolní části objednávky


2/ Odešlete objednávku volbou tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU"
3/ Zpětně obdržíte e-mailovou zprávu "Potvrzení o přijetí "

4/ Na základě této objednávky Vám  bude elektronicky odeslána podepsána "Smlouvu o úpisu dluhopisů" a "Emisní podmínky dluhopisů" 
- příslušnou smlouvu si zkontrolujte včetně uvedených údajů k Vaší osobě
- smlouvu podepište a zašlete zpět formou e-mailu, popř. poštovní službou
- proveďte úhradu investiční částky uvedené ve smlouvě na  účet emitenta


6/ Doručení originálů listin a dluhopisů
- po přijetí částky na účet emitenta, Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí platby
- ve lhůtě 10 pracovních dnů Vám budou vystaveny a zaslány originály dluhopisů a smluvních listin a odeslány poštovní službou


7/ Pojištění zásilky
- veškeré odesílání originálů listin realizujeme prostřednictvím České pošty
formou pojištěných zásilek s doručením výhradně do vlastních rukou adresáta
- do okamžiku předání zásilky nese veškerou odpovědnost odesílatel - emitent

bottom of page