top of page

Acerca de

IMG_2323.HEIC
Emitent dluhopisů

SINCOM - Investment Company a.s.

Sidlo společnosti:
Žitná 562/10
120 00, Nové Město, Praha 2
Česká republika
IČO:  081 76 604
Spojovatelka.          + 420 242 488 299
E-mail.                      info@sincomic.cz
Úvodem o společnosti

Společnost SINCOM - Investment Company a.s. je dnes již součástí skupiny SINCOM Capital a.s. 
V rámci rozšiřování činnosti skupiny byla po řadě realizačních  úspěchů v oblasti staveb vyčleněna tato společnost jako divize s výhradním zaměřením na oblast individuální projekce staveb a jejich realizaci.

Název emise dluhopisů

SINCOM - Investiční reality 2022

Roční výše výnosů   9,8 %
 Investiční zaměření:
- realizace výstavby vlastních projektů RD, prodej nemovitostí
- činnost projekční kanceláře, stavební řízení, inženýring

Investiční riziko:
- velice nízké, pevné realizační zaměření společnosti v oblasti výstavby nemovitostí
- investice s dlouhodobým potenciálem růstu 
- stabilní investiční strategie

 

Základní podmínky emise dluhopisů

Emitent                                                                 SINCOM - Investment Company a.s.
Objem emise                                                      24.000.000 Kč
Minimální investice                                            25.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                     25.000 Kč
Poplatek za uzavření investice.                        0,00 % Kč
Výplata výnosů                                                  4x ročně / čtvrtletně


VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                    9,8 % pevný roční úrokový výnos
Délka investice                                                   3 roky


UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                      ANO - bez poplatků
Upisovací období                                               1.4.2022 - 1.4.2025
Datum emise                                                      1.4.2022
Datum splatnosti.                                               1.4.2025

ccc

VZOR_dluhopis-SINCOM-2020.jpeg

Objednávka dluhopisů k emitentovi

Níže prosím vyplňte veškeré uvedené údaje pro přípravu "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
ZADEJTE NEZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU DLUHOPISŮ
arrow&v
Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme Vám za realizaci objednávky dluhopisů a projevenou důvěru.
Prostřednictvím mailu Vám bude doručeno potvrzení objednávky.
Následně obdržíte Smlouvu o úpisu dluhopisů s příslušenstvím.

Postup k objednávce a nákupu dluhopisů u emitenta:

1/ Zvolte si prosím dluhopis, do kterého chcete investovat
- v objednávce zadejte jeho název formou výběru přednastaveného menu
- uveďte veškeré požadované údaje, tyto budou zapsány do "Smlouvy o úpisu dluhopisů"
- uveďte výši investice a počet dluhopisů
- ostatní požadavky pište v dolní části objednávky

2/ Odešlete objednávku volbou tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU"

3/ Zpětně obdržíte e-mailovou zprávu "Potvrzení o přijetí "


4/ Na základě této objednávky Vám  bude elektronicky odeslána podepsána "Smlouvu o úpisu dluhopisů" a "Emisní podmínky dluhopisů" 
- příslušnou smlouvu si zkontrolujte včetně uvedených údajů k Vaší osobě
- smlouvu podepište a zašlete zpět formou e-mailu, popř. poštovní službou
- proveďte úhradu investiční částky uvedené ve smlouvě na  účet emitenta 

6/ Doručení originálů listin a dluhopisů
- po přijetí částky na účet emitenta, Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí platby
- ve lhůtě 10 pracovních dnů Vám budou vystaveny a zaslány originály dluhopisů a smluvních listin a odeslány poštovní službou

7/ Pojištění zásilky
- veškeré odesílání originálů listin realizujeme prostřednictvím České pošty
formou pojištěných zásilek s doručením výhradně do vlastních rukou adresáta 
- do okamžiku předání zásilky nese veškerou odpovědnost odesílatel - emitent

bottom of page