top of page
foto-4_edited.jpg

Formuláře & Dokumenty
ke stažení

Zde naleznete dokumenty naší společnosti, které si můžete prohlédnout a stáhnout. Rovněž zde můžete využít elektronické formuláře pro své podání.

Our Services

Přehledně a na jednom místě

Zde jsme Vám připravili listiny a formuláře, jenž budete potřebovat k realizaci
Vašich požadavků  

Aktuální formuláře a žádosti

- Objednávka Dluhopisů
- Objednávka odkupu


 

Zákony a nařízení 
 

- Zákon o dluhopisech 190/2004 Sb.
- Zákon 256/2004 Sb. o podnikáni na kap. trhu
- Zákon 253/2008 Sb.

Reklamační 
služby

- Reklamační řád 
- Reklamační protokol

Formuláře a žádosti

Objednávka Dluhopisů u Emitenta

Doručení emitentovi elektronicky 24 hodin / Realizace 10 dnů

Objednávka nabídky odkupu Dluhopisů

Termín zpracování do 30 dnů / Od doručení podkladů a platby.

Zákony a nařízení 

Zákon č. 190/2004
o dluhopisech

Společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. zveřejněním náhledu zákona č. 190/2004 Sb., neposkytuje právní ani poradenskou činnost.

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

Společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. zveřejněním náhledu zákona č. 256/2004 Sb., neposkytuje právní ani poradenskou činnost.

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. zveřejněním náhledu zákona č. 253/2008 Sb., neposkytuje právní ani poradenskou činnost.

Reklamační řád
 

Reklamační řád

Společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. vydala pro své klienty Reklamační řád ke dni účinnosti 31.12.2023

bottom of page