top of page

Maximalizace Vašich výnosů z dluhopisů

Jsme jediná investiční společnost v ČR, která se zaměřuje výhradně na odkup dluhopisů.

Neposkytujeme investiční poradenství. Naše služby spočívají v posouzení Vaší nabídky dluhopisů, vyhodnocení rizik a ekonomického stavu emitenta. Na základě této analýzy Vám nabídneme maximální možnou cenu, za kterou jsme schopni dluhopisy odkoupit a termín odkupu.
 

Prvotní analýza Vaší nabídky je zpoplatněna.

Ke každé nabídce přistupujeme individuálně a zohledňujeme řadu faktorů, jako jsou:

 • Informace o emitentovi: Bonita emitenta, jeho finanční stabilita a historie splácení dluhů.

 • Parametry dluhopisů: Výše nominální hodnoty, úroková sazba, datum splatnosti
  a případné odklady výplaty výnosů.

 • Možnost zpětného získání finančních prostředků: Zajištění dluhopisů a dostupnost alternativních řešení v případě nesplácení.

 • Aktuální situace na trhu: Vývoj úrokových sazeb a celková kondice trhu s dluhopisy.
   

Na základě komplexního posouzení Vám předložíme:

 • Nabídku na základě výsledku interního zhodnocení rizik: Identifikace všech relevantních rizik spojených s daným dluhopisem.

 • Návrh ceny odkupu: Maximální cena, za kterou jsme dluhopisy ochotni odkoupit.

 • Termín odkupu: Předpokládaný termín, ve kterém proběhne odkup dluhopisů.
   

Máte zájem o odkup Vašich dluhopisů?

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci. Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a probereme s Vámi postup a Vaše individuální potřeby.

bottom of page