top of page

Nová investice skupiny do drahokamů

Macurová Lenka

18. 5. 2022

V první polovině roku 2022 došlo k zajímavé investici na finančním trhu. Společnost SINCOM Capital a.s. získala obchodní podíl v Centrum Investičních Drahokamů a.s. a nově tuto společnost začlenila do své investiční flotily pod názvem SINCOM - Gems Investment Company a.s.

Tato akvizice přispěla ke zvětšení investičního portfolia společnosti a otevřela nové obchodní možnosti. Nový majoritní podíl posílil pozici SINCOMu na trhu a umožnil mu nabídnout svým klientům ještě lepší a širší spektrum služeb.

Vážení investoři, V první polovině roku 2022 přinesla investiční skupina SINCOM Capital a.s. zajímavou investici pro své investory. Skupina odkoupila obchodní podíl společnosti Centrum Investičních Drahokamů a.s. a vytvořila novou společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s.

Tento krok přispěje ke zvětšení investičního portfolia a zvýšení obchodních možností společnosti, což může být výhodné pro investory. Investiční drahokamy jsou na trhu velmi zajímavou a unikátní příležitostí pro investory, neboť vykazují mimořádné a dlouhodobé možnosti zhodnocení vložených prostředků.

Investice do drahokamů mohou být zvláště výhodné pro ty investory, kteří hledají alternativní možnosti investic. Drahokamy jsou velmi stabilní investiční produkt, který má vysokou hodnotu a vykazuje dlouhodobý růst. Drahokamy tak mohou být skvělou volbou pro investory, kteří hledají bezpečnou investici, která má potenciál vysokého zhodnocení.

Nová společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s. nabízí investiční příležitosti v oblasti drahokamů, což je oblast, která se v současné době stává stále více populární mezi investory. Investoři mohou tedy využít nové investiční příležitosti a získat tak nové možnosti pro růst svého portfolia.

Celkově lze tedy říci, že investice do drahokamů prostřednictvím společnosti SINCOM - Gems Investment Company a.s. může být výhodnou a perspektivní volbou pro investory hledající stabilní a bezpečnou investici s potenciálem vysokého zhodnocení.


bottom of page