top of page

Rozšíření a stabilizace společnosti SINCOM Capital a.s. na trhu

Lenka Macurová

25. 11. 2022

Investiční společnost SINCOM Capital a.s. provedla klíčový krok, když vstoupila přímo do vlastních financovaných projektů. Tento krok sjednotí všechny investice pod jednu střechu a umožní lepší kontrolu a řízení. Investoři mohou očekávat větší transparentnost a přehlednost. Společnosti v rámci skupiny získají přímý kapitálový vstup a podporu od mateřské společnosti. Tento krok přináší SINCOM Capital a.s. stabilní a udržitelný růst, což dělá tuto investici zajímavou pro budoucí investory.

Vážení investoři, Vstup investiční společnosti SINCOM Capital a.s. do vlastních financovaných projektů představuje klíčový okamžik pro rozvoj skupiny. Tento krok dlouho očekáván a promyšlený byl naplánován tak, aby sjednotil všechny finanční projekty a investice pod jednu střechu.

Tato strategie umožní SINCOM Capital a.s. lépe kontrolovat a řídit své investice a finanční projekty a posílit tak svou pozici na trhu. Investoři mohou očekávat větší transparentnost a průhlednost v řízení financí a zároveň získat lepší přehled o portfoliu společností v rámci skupiny.

Tento krok rovněž přináší výhody pro jednotlivé společnosti patřící do skupiny SINCOM Capital a.s. a jejich projekty, které získají přímý kapitálový vstup a podporu ze strany mateřské společnosti. Investiční společnost tak bude moci účinně podporovat a rozvíjet své portfolio společností.

SINCOM Capital a.s. si tímto krokem zajistí stabilní a udržitelný růst, a to i v nejistých tržních podmínkách. Investoři tak mají jedinečnou příležitost vstoupit do skupiny SINCOM Capital a.s. v době, kdy se očekává její další růst a rozvoj.


bottom of page