top of page

Odstoupení od Objednávky

Pokud se Vaše situace, finanční poměry nebo okolnosti týkající se zaslané Objednávky změnily a nastaly potíže či překážky v plnění, máte možnost od Objednávky v zákonné lhůtě odstoupit.

Odstoupení od Objednávky ze strany klienta
 

Informace k Objednávce jenž odstupuji
Informace klienta jenž odstupuje od objednávky:
Prohlášení
Případné dokumenty a přílohy / Odešlete samostatně mailem na adresu info@dluhopisy.net

Děkujeme za objednávku!

Contact
bottom of page