top of page
Prezentační stránka vlastněna Emitentem:  SINCOM - Gems Investment Company a.s. /www.sosnagems.com
Gemstone_report_03.jpeg
Gemstone_report_04.jpeg
Obrázek 03.12.2022 v 14.07.jpg
4417_tz0031-4ct.jpeg
Investiční drahokamy - I. / série 2022
Dluhopisová prezentace společnosti SINCOM - Gems Investment Company a.s. Získané prostředky budou použity na financování navýšení skladových zásob drahokamů.
Emise zajišťuje navýšení skladových zásob drahokamů a expanzi společnosti na zahraniční trh v rámci EU.
Emitent již investoval z vlastních zdrojů více než 37.000.000 Kč.
Samotná hodnota investice dluhopisů je zajištěna hodnotou drahokamů ve výši 150%.
Our Services
Dluhopis: Investiční drahokamy - I. / série 12,1%

Investiční drahokamy, jedna z nejbezpečnějších investic na světovém trhu.
Investiční prostředky společnost použije k rozšíření skladových zásob drahokamů a obchodní činnosti v rámci EU.

4417_tz0031-4ct.jpeg
ROČNÍ VÝNOS  12,1%   
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  50.000Kč
VÝNOS  12x ročně   

To nejdůležitější k Emisi

Drahokamy, po staletí nejstabilnější investice

Broušené drahokamy po staletí sloužily k uchování bohatství panovníků. Rovněž dnes představují stabilní investiční nástroj a již několik desetiletí představují součást investičních portfolií významných světových bank a investorů.

Emitent investuje 50% prostředků z vlastních zdrojů

Společnost Emitenta investuje přes 70% nákladu celého projektu z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o velmi bezpečnou investici, jenž je z hlediska případného rizika rozdělena mezi Investora a Emitenta, stejně jako následný výnos.
 

Hodnota investice zajištěna hodnotou drahokamů

Samotná hodnota investičních drahokamů na trhu průběžně narůstá, čímž narůstá i protihodnota zajištění investice Dluhopisů. Investiční drahokamy za posledních 30 let zaznamenávají každoroční růst hodnoty v rozmezí 13,0 až 19,0 %.

Dluhopis: Investiční drahokamy - I. / série 12,1%

Investiční drahokamy, jedna z nejbezpečnějších investic na světovém trhu.
Investiční prostředky společnost použije k rozšíření skladových zásob drahokamů a obchodní činnosti v rámci EU.

4417_tz0031-4ct.jpeg
ROČNÍ VÝNOS  12,1%   
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  50.000Kč
VÝNOS  12x ročně   
O společnosti SINCOM - Gems Investment  Company a.s.

Historie a tradice

Společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s. navazuje na tradici obchodování s drahokamy sahající až do roku 2007. V roce 2020 došlo k transformaci a expanzi, čímž se společnost stala lídrem v oblasti drahokamů v České republice a významným hráčem na trhu EU.

Růst a expanze

Postupný růst a rostoucí poptávka ze strany zlatnických, klenotnických společností, investorů a soukromých sběratelů vedly k expanzi do EU a dále do USA. Společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s. dnes disponuje kontakty na hlavních světových trzích, jako je Thajsko, Indie a Amerika.

Pobočka v USA a internetový prodej

V roce 2024 společnost otevřela svou první pobočku internetového prodeje v Miami na Floridě. Tímto krokem se ještě více přiblížila americkým klientům a posílila svou pozici na globálním trhu.

Lídři v oboru

Společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s. bezpochyby patří k největším dodavatelům broušených drahokamů v EU. V České republice pak obsadila první místo v tomto oboru a provozuje největší internetový obchod s drahokamy pod názvem SOSNA Gems & Jewellery.

SOSNA Gems & Jewellery

  • Největší internetový obchod s drahokamy v České republice

  • Široký výběr broušených drahokamů z celého světa

  • Vysoká kvalita a odborný servis

  • Konkurenční ceny

  • Možnost nákupu online i v kamenné prodejně

  • Individuální přístup ke každému klientovi

SINCOM - Gems Investment Company a.s. Váš partner pro svět drahokamů

Kontakty:

Společnost SINCOM - Gems Investment Company a.s. se těší na Vaši návštěvu!

Další informace:

  • Objem položek a jejich hodnota v internetovém obchodu SOSNA Gems & Jewellery dnes přesahují několik desitek milionů.

Obrázek 02.12.2022 v 17.01.jpg
Základní údaje emise Dluhopisů: Investiční drahokamy - série 12,1%

Emitent: SINCOM – Gems Investment Company a.s.
IČ: 090 85 840,
LEI: 315700KLDMJPIJV12P37

se sídlem: Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 25252
 

Název Dluhopisů: Investiční drahokamy – série 12,1 %

Identifikační kód ISIN: CZ0003538472

Číslo účtu Emitenta: 2463253003/5500

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis

Datum emise: 1. 4. 2022

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.4.2022 a končí dnem 1.4.2025 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů: 001 až 480

Výnos: Pevná sazba 12,1 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období: 1.4.2022

Výnosové období: měsičně
Den vzniku nároku na výplatu výnosu: První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy každého prvního dne v měsíci

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:  1.4.2028

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 31.3.2028

Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Emitent

Určená provozovna:

SINCOM – Gems Investment Company a.s.

Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

e-mail: sale@sosnagems.com

tel.:   +420 735 511 811

Webové stránky:  www.sosnagems.com

bottom of page