top of page
kabelky2.jpeg
1228_stribrny-privesek-granat-3-42-ct.jpeg
1179-2_fitness-goddess-sportovni-souprava-ruzova.jpeg
1986-1_h4c5642b2e1ab46b086ba4a8f8b743b4d
Prezentační stránka vlastněna Emitentem: Golden Diva s.r.o.
www.goldendiva.cz
2382-1_designove-slunecni-bryle-monaco-var--ruzova.jpeg
Golden Diva - Velkoobchod 9,9%
Dluhopisová prezentace společnosti Golden Diva s.r.o. 
Emise zajišťuje navýšení skladových zásob úspěšné módní značky Golden Diva s.r.o. a tím zvýšení objemu obchodu pro příští období.
Emitent investoval z vlastních zdrojů přes 12.000.000 Kč.
Our Services
Dluhopis: Golden Diva - velkoobchod 9,9%

Módní značka Golden Diva s.r.o. dnes představuje oblíbené místo kde si ženy všech věkových kategorii vyberou módní oblečení a doplňky dle vlastních představ. 

ROČNÍ VÝNOS  9,9%
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  25.000Kč
VÝNOS  4x ročně   
kabelky2.jpeg

To nejdůležitější k Emisi

Svět módy v dnešní době
 

Svět módy dnes představuje rozsáhlé a ekonomicky stabilní prostředí na trhu a pro investory je ve své podstatě sázkou na jistotu. Golden Diva je součástí tohoto světa

Emitent Dluhopisů investoval 45% vlastních zdrojů

Společnost Emitenta Dluhopisů investovala již 45% potřebných prostředků z vlastních zdrojů. Investici proto hodnotíme s ohledem na obchodní úspěch, jako velice dobrou s potenciálem růstu v dalším období.
 

Hodnota investice zajištěna hodnotou společnosti

Investice je dobře zajištěná protiváhou stále rostoucího objemu skladových zásob zboží společnosti, tak i samotnou hodnotou vybudované úspěšné značky, kterou Golden Diva beze sporu dnes na trhu je.
 

Dluhopis: Golden Diva - velkoobchod 9,9%

Zde se můžete podívat na modelový příklad Vašich pravidelných čtvrtletních výplat výnosů u investice ve výši 100.000 Kč. 

2577-5_damska-kabelka-safari-leopard.jpeg
ROČNÍ VÝNOS  9,9 %   
VÝNOS  4x ročně   
MIN. INVESTICE  25.000Kč  
100.000 Kč výše investice ke dni 1.4.2022 / Ukázková kalkulace Vašich výnosů
1.7.2022  2475 Kč
1.10.2023 2475 Kč
1.10.2022 2475 Kč
1.1.2024 2475 Kč
1.1.2023 2475 Kč
1.4.2024 2475 Kč
1.4.2023 2475 Kč
1.7.2023 2475 Kč
1.7.2024 2475 Kč
1.1.2026 2475 Kč
1.10.2024 2475 Kč
1.4.2026 2475 Kč
1.1.2025 2475 Kč
1.7.2026 2475 Kč
1.4.2025 2475 Kč
1.10.2026 2475 Kč
1.7.2025 2475 Kč
1.1.2027 2475 Kč
1.10.2025 2475 Kč
1.4.2027 2475 Kč
KE DNI 1.4.2027 CELKEM K VÝPLATĚ  149.500 
Základní údaje k Emisi Dluhopisů 

Emitent: GOLDEN DIVA s.r.o., IČ: 099 96 885

se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 346093
 

Název Dluhopisů: Dluhopis Golden Diva – velkoobchod 9,9%

Identifikační kód ISIN:                              CZ0003538449

Číslo účtu Emitenta:                               1401763003/2700

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:            25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:                                   Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:                                 Listinné cenné papíry

Emisní kurz:                                               100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:                                1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:                                         1. 4. 2022

Emisní lhůta:                                            Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 4. 2022 a skončí                                                                         dnem 1. 4. 2025 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:                      Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:               12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých)

Maximální objem Emise:                        12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých)

Číslování dluhopisů:                               001 až 500

Výnos:                                                       Pevná sazba 9,9 % ročně (per annum)

Datum počátku
prvního výnosového období:               1. 4. 2022

Výnosové období:                                 Čtvrtletně

Den vzniku nároku
na výplatu výnosu:                               První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy k 1.10., 1.1., 1.4. a 1.7. daného roku.

Rozhodný den pro výplatu výnosu:    K poslednímu dni výnosového období.

Den předčasné splatnosti:                  K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:                      1. 4. 2027

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:                              31.3. 2027

Emise:                                                     Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:                                              Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:                                        Emitent
 

Určená provozovna:                            GOLDEN DIVA s.r.o.

                                                               Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

                                                               e-mail: info@goldendiva.cz

                                                               tel.:   +420 735 511 311

                                                               Webové stránky:www.goldendiva.cz

bottom of page