top of page

Nabízíme rychlé a efektivní řešení

Jsme jediná investiční společnost v ČR, která se zaměřuje výhradně na odkup dluhopisů.

Na Vaše požadavky reagujeme rychle a efektivně. Zajistíme hladký a bezproblémový průběh celého procesu odkupu Vašich dluhopisů.

Co Vám můžeme nabídnout:
 

1. Rychlé zpracování Vašeho požadavku:

 • Nabídku návrhu odkupu spolu s cenovou nabídkou dluhopisů obdržíte do 30 dnů od podání Vaší objednávky.

 • V případě potřeby můžeme termín prodloužit, a to z důvodu nejasnosti podkladů a prověření Emitenta dluhopisů a veškerých právních podkladů k dluhopisům.
   

2. Transparentní proces:

 • Celý proces odkupu dluhopisů je transparentní a srozumitelný.

 • Budeme Vás průběžně informovat o všech krocích procesu a zodpovíme všechny Vaše dotazy.
   

3. Bezpečnost a jistota:

 • Celý proces odkupu dluhopisů probíhá s maximálním ohledem na Vaše zájmy.

 • Dbáme na to, aby byl celý proces co nejjednodušší a nejpohodlnější pro Vás.
   

4. Individuální přístup:

 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se najít řešení, které bude co nejvíce vyhovovat jeho potřebám.

 • Nabízíme širokou škálu služeb, které si můžete vybrat podle Vašich specifických požadavků.
   

5. Rychlá výplata:

 • Doba výplaty sjednané částky na Váš účet bude stanovena u podpisu smlouvy o převodu dluhopisů v závislosti na stavu a ekonomických podkladech společnosti.

 • Snažíme se, aby výplata proběhla co nejrychleji.   

Upozornění:

Společnost Investiční Centrum Dluhopisů s.r.o., IČO 084 22 397, není obchodníkem s cennými papíry ani poskytovatelem investičních služeb dle Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "Zákon"). Jsme investiční společnost, která investuje v oblasti dluhopisů a tyto kupuje za účelem dosažení výnosů.

bottom of page