top of page
view_gtdilb20h9d2lp_Full_edited.jpg
Prezentační stránka vlastněna Emitentem: společnosti ATS Real s.r.o.
www.atsreal.com
Rodinné domy Dětmarovice 2023
Dluhopisová prezentace společnosti ATS Real s.r.o. Získané prostředky budou použity na financování projektů výstavby rodinných domů a jejich následný prodej.
Emise zajišťuje financování 50% prostředků z celkových nákladů výstavby projektu rodinných domů, 50% prostředků poskytuje společnost z vlastních zdrojů. Výstavba je realizována na již zakoupených pozemcích.
Our Services
Rodinné domy Dětmarovice 2023

Projekty rodinných domů jsou realizovány za účelem prodeje koncovému uživateli.
Jedná se o výstavbu domů na klíč.

RD 1 Dětmarovice_edited.jpg
ROČNÍ VÝNOS  8,1 %   
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  50.000Kč
VÝNOS  12x ročně   

To nejdůležitější k Emisi

Rodinné domy
představují stabilní investiční segment

Segment výstavby Rodinných domů představuje na současném trhu jednu z nejlepších investic. Rodinné domy jsou velice dobře prodejné a investice přinášejí velmi výhodné zhodnocení vkladu.
 

Emitent investuje 50% prostředků vlastních zdrojů

Společnost Emitenta investuje 50% nákladů celého projektu z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o velmi bezpečnou investici, jenž je z hlediska případného rizika rozdělena mezi Investora a Emitenta, stejně jako následný výnos.
 

Zajištění investice hodnotou pozemku a prvního domu

Investici rovněž velmi dobře zajišťuje samotná hodnota stavebních pozemků a hodnota první dokončené stavby projektu osady rodinných domů.
Konečný prodej RD v dostatečné míře uspokojí výši investic i výši předpokládaného výnosů.

Rodinné domy Dětmarovice 2023

Zde se můžete podívat na modelový příklad Vaší investice a pravidelných čtvrtletních výplat výnosů u investice ve výši:  250.000 Kč. 

RD 1 Dětmarovice_edited.jpg
ROČNÍ VÝNOS  8,1 %   
VÝNOS  12x ročně   
MIN. INVESTICE  50.000Kč  
250.000 Kč výše investice ke dni 1.4.2022 / Ukázková kalkulace Vašich výnosů
250. 000 Kč - Výše investice ke dni 1.4.2022
1687,50 Kč  / Výnos měsíčně před zdaněním
1434 Kč / Výnos měsíčně po zdanění
20.250 Kč / Ročně před zdaněním
17.208 Kč / Ročně po zdanění
336.040 Kč / Výplata celkem zpět na Váš účet
O společnosti ATS Real s.r.o.
RD 1 Dětmarovice_edited.jpg

​Společnost ATS Real s.r.o. působí v oblasti výstavby rodinných domů. Vyznačuje se svou precizností a špičkovým provedením realizovaných projektů.
Představte si, že si zakoupíte svůj vysněný dům. Přesně takový, který jste si přáli, tedy dům k nastěhování a bez dokončovacích prací.
OPRAVDOVÝ DŮM NA KLÍČ A TO V PRAVÉM SLOVA SMYSLU.
S luxusní koupelnou, plně vybavenou kuchyní, osazenou zahradou s překrásným travním kobercem a zavlažováním, střežený bezpečnostním systémem a bezpečnostní službou, relaxačním místem na terase vybavenou luxusní sedačkou, grilem, vířivkou................... atd.
ŽE JE TO POUHÝ SEN, NE NENÍ - TO JSOU NAŠE DOMY !
Přesně takové domy na klíč Vám nabízí naše společnost.

Základní údaje k Emisi Dluhopisů 

Emitent:                                               ATS Real s.r.o. IČ: 278 07 819

                                                            se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním                                                                         rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 349217

Název Dluhopisů:                               Rodinné domy Dětmarovice 2023 
Identifikační kód ISIN:                         CZ0003539900

Číslo účtu Emitenta:                          35-9942590287/0100

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:       50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:                              Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:                            Listinné cenné papíry

Emisní kurz:                                         100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:                           1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:                                    1. 4. 2022

Emisní lhůta:                                       Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 4. 2022 a skončí
                                                            dnem 1. 4. 2026 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:                  Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:          24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise:                   24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:                          0001 až 0480

Výnos:                                                  Pevná sazba 8,1 % ročně (per annum)  

Datum počátku prvního
výnosového období:                         1. 4. 2022

Výnosové období:                             Měsíčně
Den vzniku nároku na výplatu
výnosu:                                                První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy k prvnímu dni následujícího měsíce 

Rozhodný den pro výplatu
výnosu:                                                K poslednímu dni výnosového období.

Den předčasné splatnosti:               K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:                   1. 4. 2027

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:                           1.4. 2027

Emise:                                                  Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:                                           Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:                                    Emitent

Určená provozovna:                         ATS Real s.r.o.

                                                            Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

                                                            E-mail: info@atscompany.cz

                                                            Tel.:   +420 242 488 299

Webové stránky:                                www.atsreal.com

bottom of page