top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
 

Uděluji výslovný souhlas s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl v kontaktním formuláři, mohou být společností Investiční centrum dluhopisů s.r.o., se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 084 22 397, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel. Svým souhlasem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat informace o zpracování osobních údajů a požadovat opravu nebo výmaz těchto osobních údajů, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti. Souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Jméno a příjmení

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 • IP adresa

 • Informace o mém zájmu o produkty a služby společnosti

Souhlasím, že mé osobní údaje budou zpracovány a uchovávány pro účely:

 • Poskytování informací o produktech a službách společnosti

 • Zodpovídání mých dotazů

 • Zasílání obchodních sdělení (newslettery)

 • Zlepšování produktů a služeb společnosti

Souhlasím, že mé osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami, které pro společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. zajišťují dílčí činnosti související se zpracováním osobních údajů.

Svým souhlasem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a:

 • O tom, že poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné.

 • O tom, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Investiční centrum dluhopisů s.r.o. nebo emailem na office@dluhopisy.net.

 • O tom, že mám právo na přístup k mým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz.

 • O tom, že mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů:

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.dluhopisy.net.

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR:

Text souhlasu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

Contact
bottom of page