top of page
9a7a1c02-a5ca-4544-ab93-56c0744e9863-1_edited.jpg
Prezentační stránka vlastněna Emitentem: společnosti Estepona Apartments s.r.o. / www.fond-estepona.com
Estepona Apartments - 2023 series
Dluhopisová prezentace společnosti Estepona Apartments s.r.o. Získané finanční prostředky budou použity pro nákup investičních apartmánů do bytového fondu a jejich následný pronájem.
Prostředky Emise dluhopisů kumulují finanční zdroje pro nákup vybraných apartmánů v jedné z nejlepších oblastí Estepona, která je zárukou velice kvalitního a dlouhodobého zhodnocení investic formou pronájmu apartmánů v krátkodobém režimu.
Our Services
Emise: Estepona Apartments - 2023 series

Emisním cílem je akvizice apartmánů pro společný apartmánový bytový fond s cílem pronájmu a generování stabilních výnosů pro investory.

1c6e4a0b-3ba6-409c-9ebf-2ec1a9b6956a.jpeg
ROČNÍ VÝNOS  7,0%
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  25.000Kč
VÝNOS  12x ročně   

To nejdůležitější k Emisi

Investiční Apartmány Estepona

Hledáte lukrativní a stabilní investici? Apartmány Estepona Apartments nabízí výnosy přes 20% ročně v atraktivní lokalitě u moře. Zkušený tým zajistí bezproblémový průběh investice. Investice do slunné budoucnosti s Estepona Apartments!

Investice krytá hodnotou apartmánů

Apartmány kryjí hodnotu investice a minimalizují tak riziko ztráty. Náš zkušený tým zajistí bezproblémový průběh a ochrání vaše zájmy. Získejte stabilní výnosy 7,0% ročně a investujte do jistoty s Estepona Apartments ! Nejlepší investice se stabilním příjmem.
 

Roční nárust hodnoty nemovitosti až 8%

Hledáte lukrativní investici? Španělské nemovitosti nabízí roční nárůst 8%. Investujte do apartmánů s Estepona Apartments a získejte stabilní výnosy a nízké riziko. Náš zkušený tým zajistí bezproblémový průběh investice.

 

Emise: Estepona Apartments - 2023 series

Pravidelně zveřejňujeme výplaty výnosů u dané Emise. V přehledu najdete vyplacené výnosy a budoucí termíny výplat.

0769b0c0-b35e-45f8-9970-30e80e2df984-1-525x328.jpeg
VYPLACENÉ VÝNOSY 
1.12.2023  
 
1.5.2024 
 
1.1.2024
 
1.2.2024
 
1.3.2024
 
1.4.2024
 
O společnosti Estepona Apartments s.r.o.
3bf4e861-aff3-4a82-8fa3-0be9f092b5bf.jpeg

O společnosti

Společnost Estepona Apartments se zaměřuje na investice do apartmánů ve Španělsku. Dosahuje průměrných ročních výnosů ve výši 20% a investorům slibuje dlouhodobé zhodnocení investic 7,0% ročně. Apartmánový Fond byl založen v roce 2020 a sídlí v Praze.
 

Firemní filozofie

Estepona Apartments zdůrazňuje firemní filozofii založenou na sdílené síle a spolupráci. Členové Apartmánového Fondu  a Investoři se tak stávají součástí "příběhu úspěchu" založeného na inovacích a kvalitních investicích.

Základní údaje k Emisi Dluhopisů 

Emitent: Estepona Apartments s.r.o.
IČ: 090 41 923

se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 329641
 

Název Dluhopisů: Estepona Apartments -2023 Series

Identifikační kód ISIN: CZ

Číslo účtu Emitenta: 1343240000/2700

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
 

Datum emise: 1. 12. 2023

Emisní lhůta:
Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 12. 2023 a skončí dnem 1. 12. 2026 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů: 0001 až 0480
 

Výnos:Pevná sazba 7 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období: 1. 12. 2023

Výnosové období: Měsíčně

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

První splátka výnosu 1.1.2024, následně vždy k prvnímu dni daného měsíce daného roku.

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období.

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti: 1. 12. 2033

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 1. 12. 2033

Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Emitent
 

Určená provozovna:

Estepona Apartments s.r.o.

Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

e-mail: office@fond-estepona.com

tel.:   +420 242 488 299

Webové stránky:

www.fond-estepona.com
 

Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

bottom of page